Twoje ryzyka

Co wpływa na śmiertelność?

Jak śmiertelność zależy od wieku?

Skuteczność modelu

Co wpływa na ryzyko hospitalizacji?

Jak ryzyko hospitalizacji zależy od wieku?

O modelu

Model CRS-19 jest zbudowany na próbie 14 491 osób ze zdiagnozowaną chorobą Covid-19 w Polsce.
Model oparty jest o regresję logistyczną z trzema zmiennymi: wiek, płeć i występowanie chorób towarzyszących.
Model uwzględnia interakcje pomiędzy tymi zmiennymi.
Nieliniowa zależność od wieku została uwzględniona dzięki zastosowaniu splajnów kubicznych z wymuszonymi liniowymi ogonami z pięcioma węzłami.
Wybrane zmienne to trzy najważniejsze predyktory ze zbioru kilkudziesięciu dostępnych zmiennym.
Zależności zidentyfikowane przez model regresji logistycznej zostały potwierdzone modelem gradient boosting i random forest.
Aplikacja została zbudowana z użyciem biblioteki shinydashboard.
Model został zbudowany z użyciem pakietu rms.
Wyjaśnienia modelu zostały wykonane z użyciem biblioteki DALEX.
Wszystkie obliczenia zostały wykonane w programie R.
Kody źródłowe umieszczone są na stronie https://github.com/MOCOS-COVID19/covid-atlas.

Uwagi można zgłąszać jako issues na stronie https://github.com/MOCOS-COVID19/covid-atlas/issues.